Бедността в България

За проекта накратко

Основната цел на проекта „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието и последващата реализация, работните места и доходите, бедността и неравенствата в страната. Резултатите от проекта са повишено знание за факторите, водещи до бедност в страната с фокус върху образованието и пазара на труда, както и разработване на предложения за работещи политики. Предложенията стъпват върху данни и изследвания и са ориентирани към постигането на реални и устойчиви резултати. 

Новини

Повече

Динамика на бедността: Анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България

Анализът на ИПИ разкрива, че движението на домакинствата между доходните групи в България е значително. Бедността е в немалка степен динамична. Нейният състав се мени през годините, като около 40% от домакинствата се изкачват по стълбата на доходите и не се връщат обратно в бедност в средносрочен план. Водещият фактор е заетостта.

Нова книга на ИПИ: Бедността в България

В рамките на две години екипът на ИПИ фокусира големи усилия върху изследване на проблемите на бедността и неравенството в България, пречупени през призмата на образованието и заетостта. Водещият ни мотив за това начинание беше по-доброто разбиране на факторите за бедността и неравенство, провеждането на по-качествен и отворен разговор за бедността в рамките на експертната общност и не на последно място - насочване на вниманието към работещите политики за покачването на доходите в страната.

Последни анализи

Повече
Нагоре