Бедността в България

Данни

На тази страница може да намерите данни, които имат отношение към основните сфери на проекта: бедност и неравенство, заетост и образование. ИПИ ще публикува всички данни (в подреден вид), които са използвани в аналитичната работа по проекта. Данните ще бъдат достъпни за всички и публикувани в формат excel с кратки методологически бележки, като за допълнителна методологическа информация може да се обръщате към екипа на ИПИ.


Нагоре