Бедността в България

Среща на неформалната група по въпросите на бедността и неравенството

Добавена: 26.06.2014

На 20 май 2014 година, в офиса на ИПИ се проведе първата среща на неформалната група по въпросите на бедността и неравенството. Целта на групата е да способства за един по-свободен и открит експертен дебат върху факторите за бедността и неравенството в страната. На срещата бяха обсъдени идеи за работата на групата и бяха разгледани някои ключови въпроси относно наличието и качеството на данните за бедността и неравенствата.

На срещата присъстваха икономисти, статистици и регионалисти, всички от които имат дългогодишен интерес в областта на бедността и неравенството. Участвалите в първата среща бяха:

Петър Ганев - ИПИ
Десислава Николова - ИПИ
Явор Алексиев - ИПИ
Богдан Богданов - НСИ
Десислава Димитрова - НСИ
Александър Цветков - Региостат
Георги Ангелов - ИОО
Боян Захариев - ИОО
Георги Ганев - ЦЛС
Лъчезар Богданов - Индъстри Уоч
Васил Цанов - БАН

Към всички новини
Нагоре