Бедността в България

За проекта

Основната цел на проекта „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието и последващата реализация, работните места и доходите, бедността и неравенствата в страната.

Резултатите от проекта са повишено знание за факторите, водещи до бедност в страната с фокус върху образованието и пазара на труда, както и разработване на предложения за работещи политики. Предложенията стъпват върху данни и изследвания и са ориентирани към постигането на реални и устойчиви резултати. Възможните мерки за намаляване на бедността бяха дискутирани от широк кръг експерти в специално организирани неформални групи, както и по време на водещите събития по проекта.

Книга

Резултатите от това двугодишно усилие са представени в книгата "Бедността в България: Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството".


Нагоре