Бедността в България

За проекта накратко

Основната цел на проекта „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието и последващата реализация, работните места и доходите, бедността и неравенствата в страната. Резултатите от проекта са повишено знание за факторите, водещи до бедност в страната с фокус върху образованието и пазара на труда, както и разработване на предложения за работещи политики. Предложенията стъпват върху данни и изследвания и са ориентирани към постигането на реални и устойчиви резултати. 

Новини

Повече

Карта на доходите и бедността в България

Разбивката на районните пазари на труда показва някои интересни развития. Във всеки един район на практика се засилва ролята на икономическия център - традиционно за столицата София, Варна и Пловдив, а в последните години и утвърждаването на Бургас. Динамиката на пазара на труда в Северозападния и Северния централен район насочват вниманието към Плевен и Велико Търново, които постепенно се открояват и играят все по-голяма роля, макар и все още далеч от водещите икономически центрове в страната.

Динамика на бедността: Анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България

Анализът на ИПИ разкрива, че движението на домакинствата между доходните групи в България е значително. Бедността е в немалка степен динамична. Нейният състав се мени през годините, като около 40% от домакинствата се изкачват по стълбата на доходите и не се връщат обратно в бедност в средносрочен план. Водещият фактор е заетостта.

Последни анализи

Повече
Нагоре